ZSET na JAZZOWO!

Ostatni wakacyjny weekend grupa wolontariuszy z ZSET spędziła niezwykle pracowicie pomagając w organizacji II Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Happy Jazz Fest 2017. Preludium wydarzenia był sobotni koncert zorganizowany dla pacjentów szpitala onkologicznego- „Happy Jazz for Onco”, natomiast punktem kulminacyjnym Festiwalu był program niedzielny z paradą dixielandową ulicami Sośnicy i występami polskich oraz zagranicznych formacji jazzowych, które odbyły się w muszli koncertowej przy parafii św. Jacka. Festiwal okazał się znakomitą okazją sprawdzenia się w złożonych działaniach zespołowych w międzynarodowym towarzystwie za co dziękujemy: Klaudii Przybycin, Magdalenie Barcz, Dominikowi Fulczykowi (obsługa medialna) oraz Magdalenie Michalik, Wiktorii Jakimów, Małgorzacie Mainka, Adrianowi Chęcińskiemu  (obsługa logistyczna).

   Zapraszamy do galerii