Grono Pedagogiczne

Nauczyciele uczący

w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych

w roku szkolnym 2018/2019

 

dyrektor szkoły : mgr Beata Damulewicz-Pawełek

wicedyrektor szkoły : dr inż. Marta Kwaśny 

 

Imię nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

mgr Jolanta Gaertig

język polski

mgr Małgorzata Pęcka

mgr Izabela Jazienicka

język angielski

mgr Agata Nakonieczny

mgr Oktawia Jachowicz

mgr Bartosz Grzegorzyca

mgr Joanna Guła

język niemiecki

mgr Marcelina Bieniarz

mgr Barbara Fronczak

mgr Agnieszka Grzegorzyca

mgr Beata Raczyńska

historia, WOS

mgr Agnieszka Lis

matematyka

mgr Agnieszka Zawadzka

dr inż. Jan Ulman

mgr Bożena Marzec- Kałuża

matematyka, chemia

mgr inż. Michał Capiński

fizyka, informatyka

mgr Magdalena Peszke

biologia

podpułkownik mgr inż. Józef Maj

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Szabluk

wychowanie fizyczne

mgr Lesław Ogon

mgr Aleksandra Pawelska

mgr Beata Damulewicz-Pawełek

przedmioty zawodowe ekonomiczne

mgr Joanna Słaboń

mgr Barbara Gabryś

mgr Grzegorz Wieczorek

mgr inż.Wiesława Myga-Ulman

mgr Krzysztof Niegowski

przedmioty zawodowe logistyczne

mgr Teresa Truś

mgr Barbara Mrozek -Heber

mgr Magdalena Piechowska

mgr Karina Gładyszewska

mgr Małgorzta Kusz

mgr Patrycja Dzwonek

starszy chorąży sztabowy mgr Paweł Biały

logistyka wojskowa

mgr Luiza Kolasa

przedmioty zawodowe – technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów

mgr inż. Tomasz Roszczyk

mgr Aleksandra Roszczyk

lic Tomasz Garbas

mgr Beata Brząkalik-Gburek

ks. mgr Krzysztof Wycisk

religia

mgr Beata Dulęba

bibliotekarz, j.polski, WOK

dr Marta Nadolny-Tłuczykont

bibliotekarz

mgr Katarzyna Majczak-Buk

pedagog

sierżant sztabowy lic. Sławomir Tokarz

technika i taktyka interwencji służb mundurowych

nadkomisarz mgr Anna Zięba-Cyganek

edukacja policyjna

mgr Katarzyna Bogrowska

religia, etyka