Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych

mgr Beata Damulewicz-Pawełek

Wice-Dyrektor ZSE-T

dr inż. Marta Kwaśny 

Przyjęcia w sprawach i skarg i wniosków:

– dyrektor szkoły poniedziałek w godzinach 14.00-15.00

– wicedyrektor szkoły wtorek w godzinach 7.30 – 8.30