Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych

mgr inż. Grażyna Gawol

Wice-Dyrektor ZSE-T

mgr Beata Damulewicz-Pawełek

Przyjęcia w sprawach i skarg i wniosków:

– dyrektor szkoły poniedziałek w godzinach 14.00-15.00

– wicedyrektor szkoły wtorek w godzinach 7.30 – 8.30