Wykaz podręczników

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programu wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecanie środków dydaktycznych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 69, poz. 635 ), publikujemy Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2019/2020.

Podręczniki 2019/2020

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programu wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecanie środków dydaktycznych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 69, poz. 635 ), publikujemy Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019.

Podręczniki 2018/2019

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programu wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecanie środków dydaktycznych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 69, poz. 635 ), publikujemy Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2016/2017.
Podręczniki 2017/2018

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programu wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecanie środków dydaktycznych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 69, poz. 635 ), publikujemy Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2016/2017.
Podręczniki 2016-2017 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programu wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecanie środków dydaktycznych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 69, poz. 635 ), publikujemy Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2015/2016.

Technikum 

ZSZ 


Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programu wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecanie środków dydaktycznych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 69, poz. 635 ), publikujemy Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2014/2015.

Technikum 

ZSZ 


 Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programu wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecanie środków dydaktycznych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 69, poz. 635 ), publikujemy Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2013/2014.

Technikum 

ZSZ