Wizja Szkoły

Nasza WIZJA

„Chcemy, aby nasza Szkoła umacniała swoją pozycję, jako zespół szkół kształcących na kierunkach ekonomicznych
i technicznych oraz elastycznie reagowała na potrzeby rynku pracy, poprzez weryfikację i dostosowywanie oferty kształcenia.”