Turniej z okazji Dnia Barbórki

W dniu 06.12.2017 rozegraliśmy turniej z okazji Dnia Górnika. Był to turniej zorganizowanych dla naszej ostatniej już klasy górniczej.
W turnieju wzięły udział 4 drużyny. Jedną z drużyn była wspomniana już klasa górnicza czyli IVb, zaproszeni zostali również absolwenci, którzy pomimo swoich obowiązków przyjęli zaproszenie i oczywiście nie zawiedli organizatora zarówno swoją obecnością jak i grą.
Klasy mundurowe również wystawiły swoja reprezentację. Jedną z drużyn która wzięła udział w turnieju była to reprezentacja nauczycieli i przyjaciół szkoły. W tym miejscu serdeczne podziękowania od organizatora dla wszystkich nauczycieli którzy z chęcią wzięli udział w turnieju.