Stypendia szkolne

UWAGA RODZICE!!!
Dofinanoswanie zakupu podręczników – wyprawka szkolna 2016/2017
Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2016 r. zamieszkałych na terenie miasta Gliwice.
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych

 

plakat_projekt_stypendialny