Rok Szkolny 2017/18 uważamy za rozpoczęty!

4 września 2017r. punktualnie o godz, 10.00 na boisku naszej szkoły zainaugurowano nowy rok szkolny. Było to szczególnie ważne przeżycie dla uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli kolejny etap edukacyjny oraz poznali swoich nowych wychowawców.

Na inauguracji nowego roku szkolnego oprócz uczniów klas I-IV, dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, instruktorów klas mundurowych, obecni byli również rodzice oraz zaproszeni goście: kpt. Ireneusz Szpala – przedstawiciel WKU, podinsp. Robert Sikora – komendant I Komisariatu Policji w Gliwicach oraz Jan Pająk – radny Rady Miasta Gliwice.

Po komendzie „Baczność” wprowadzony został po raz pierwszy w trakcie inauguracji roku szkolnego sztandar szkoły. Kolejno podczas wciągania flagi na maszt wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły – Grażyna Gawol, która powitała wszystkich serdecznie, a szczególne słowa zostały skierowane do najmłodszych uczniów, czyli klas pierwszych.

Ostatnim elementem uroczystości było wyprowadzenie sztandaru ZSET oraz efektowna defilada w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej składającej się z uczniów II i III klas mundurowych.

Życzymy całej społeczności szkolnej wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym.
Powodzenia!

    Zapraszamy do galerii