REKRUTACJA 2017-2018

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

SPOTKANIE RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH ODBĘDZIE SIĘ 14 LIPCA O GODZ. 17.00

 

Rejestracji do systemu rekrutacyjnego dokonuje się na stronie internetowej: 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty podczas rekrutacji w naszej szkole

Technik organizacji reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej:
– język polski,
– matematyka,
– informatyka,
– plastyka/zajęcia artystyczne.
Technik ekonomista ze specjalnością policyjno – prawną oraz logistyk ze specjalnością wojskową:
– język polski,
– matematyka,
– wychowanie fizyczne,
– edukacja dla bezpieczeństwa.

BADANIA LEKARSKIE

UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO NASZEJ SZKOŁY ODBĘDĄ SIĘ 7 LIPCA 2017 r.

(W DNIU OGŁOSZENIA LIST PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY),

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM:

8.15-9.30 – uczniowie klasy: technik grafiki i poligrafii cyfrowej + technik organizacji reklamy

9.30-10.45 – uczniowie klasy: logistyk (wojskowa)

10.45-12.00 – uczniowie klasy: ekonomista (policyjna)

ZEBRANIE RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH

(POLICYJNEJ I WOJSKOWEJ) ODBĘDZIE SIĘ U NAS W SZKOLE

14 LIPCA 2017 r. O GODZINIE 17.00.

Udział w zebraniu pozwoli na odpowiednie, terminowe przygotowanie się do

podjęcia nauki w szeregach ZSET od 1 września 2017 r.

ZAPRASZAMY!!!

Ważne dokumenty: