Proobronni ZSET

W dniu 9.03.2017 r. utworzono w naszej szkole organizację „Proobronni ZSET”.

AKTUALNOŚCI

W dniu 27.03.17 r. odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy, podczas których ppłk Józef Maj przypomniał uczestnikom jak postępować, gdy na swej drodze zobaczą nieszczęśliwy wypadek. Młodzież przećwiczyła RKO , czyli resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem fantomów reanimacyjnych. Młodzież dowiedziała się oraz przećwiczyła także jak odwracać na poszkodowanego na plecy oraz jak ułożyć w bezpiecznej pozycji poszkodowanego.

Kolejne spotkanie z podpułkownikiem Józefem Majem będzie z zakresu transportowania rannych. Wszystkich chętnie zapraszamy 😉 

17577629_1671483843161502_1739666281_n   Zapraszamy do galerii

PROGRAM SZKOLEŃ PROOBRONNI ZSET

Data

Temat zajęć

Osoba odpowiedzialna

Czas trwania

Uwagi

16.03

Spotkanie organizacyjne

D.Skowronek

1h

deklaracje

20.03

Siłownia

J.Niemczyk

1h

 

23.03

Siłownia

J.Niemczyk

1h

 

Do ustalenia

Pierwsza pomoc

J. Maj

1.5h

 

25.03

Postawy strzeleckie, podstawowe szyki

J.Czech

2h

Sprzęt

27.03

Siłownia

J.Niemczyk

1h

 

30.03

Siłownia

J.Niemczyk

1h

 

 

STATUT

1. Charakterystyka:
Grupa skupia młodzież uczęszczającą do ZSE-T w Gliwicach. Spotkania odbywają się poza lekcjami (raz w tygodniu/raz na dwa tygodnie). Zajęcia prowadzą dowódcy, członkowie oraz instruktorzy. Organizacja działa pod przewodnictwem ZSE-T im. Cichociemnych. Nasze motto brzmi: “Bóg, Honor, Ojczyzna”.

2. Sztab:
Opiekun/instruktor: ppłk. Józef Maj, Kpr.Bogdan Stanik, St.Szer.Paweł Słowik, Lesław Ogon

Dowódca: Kpr. Damian Skowronek:
– uczeń klasy 2 ( technik logistyk);
– ukończony kurs służby informacyjnej;
– ukończony kurs pierwszej pomocy;
– certyfikat ukończenia szkolenia narciarsko-snowboardowego oraz taktyki wojskowej;
– ukończenie 3 szkoleń poligonowych;
Pasja: narciarstwo, militaria, survival, zagadnienia taktyczne i wojskowe;

Zastępca I: St.Kpr. Sandra Klonek:
Uczennica klasy 2 (technik logistyk o profilu wojskowym), uwielbia angażować się akcje społeczne i inne <tj. Szlachetna Paczka, zajęcia dla przedszkolaków, Gra Miejska o Cichociemnych, Akcja Parking, itd.>. Jest instruktorem ZHP oraz drużynową 16 Toszeckiej Drużyny Harcerzy Starszych “ISKRA” im. W. Smrokowskiego. Ukończyła kursy m.in: Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy, Liderów pracujących z młodzieżą gimnazjalną, Animacji czasu wolnego, 3 Szkolenia Poligonowe, Szkolenie z zakresu Zielonej taktyki oraz sposobów walki wręcz wykorzystywanych w jednostkach specjalnych.

Zastępca II: Kpr. Aleksy Dziuba:
– Uczeń klasy 2 ( technik logistyk);
– ukończony kurs służby informacyjnej;
– ukończony kurs pierwszej pomocy;
– certyfikat ukończenia szkolenia narciarsko-snowboardowego oraz taktyki wojskowej;
– ukończenie 3 szkoleń poligonowych;
Pasja: survival, terenoznawstwo/rozpoznanie (mapy, busole, kompasy) kamuflaż, narciarstwo, zagadnienia taktyczne i wojskowe;

3. Cele organizacji:
a) szerzenie patriotyzmu, zasad moralnych wśród młodzieży;
b) rozwijanie zainteresowań uczniów;
c) doskonalenie swoich umiejętności z zakresu:
– zielonej, czarnej, czerwonej taktyki;
– posługiwania się mapą, busolą, itp.;
– przetrwania ( survival );
– posługiwania się bronią;
– samoobrony;
– techniki wspinaczki;
d) promowanie oraz reprezentowanie szkoły;

4. Hierarchia:
a) pani Dyrektor
b) instruktor szkolenia
c) kpr. Damian Skowronek ( dowódca )
d) st.kpr Sandra Klonek ( zastępca )
e) kpr. Aleksy Dziuba ( zastępca II )
f) pozostałe osoby grupy

5. Postanowienia:
a) deklaracja członkowska może zostać odrzucona decyzją sztabu.
b) członek organizacji łamiący znacznie statut Proobronni ZSET może zostać wydalony z organizacji decyzją sztabu.

6. Obowiązki członka:
a) aktywny udział w szkoleniach oraz stawianie się na zbiórki.
b) posłuszeństwo przełożonym (wypełnianie ich rozkazów lub próśb)
c) przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole.