Prace uczniów kierunku technika fotografii i multimediów

Klasa 1 c Technik fotografii i multimediów wśród różnych technik fotograficznych wykonała cyfrowe fotomontaże a także zdjęcia bez użycia aparatu inspirowane XIX wiecznymi cyjanotypami.