Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych współpracuje z:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Warszawska 35a
44-100 Gliwice

Godziny pracy PPP
Poniedziałek – Czwartek 8.00 – 18.00
Piątek – 8.00 – 15.30 

tel. (032) 231-05-69

Poradnia zadania realizuje poprzez:

 • diagnozę,

 • konsultację,

 • terapię,

 • psychoedukację,

 • rehabilitację (w zakresie logopedii),

 • doradztwo,

 • mediację,

 • interwencje w środowisku ucznia,

 • działalność- profilaktyczna,

 • działalność- informacyjną.

Oferta psychoterapeutyczna

Prowadzimy terapię:

 • dzieci z ADHD

 • zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych

 • dla młodzieży po próbach samobójczych

 • zaburzeń funkcjonowania społecznego rozpoczynające się głównie w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

 • zaburzeń nerwicowych

 • terapię rodzin

 • ofiar przemocy

 • moczenia mimowolnego

 • zaburzeń aktywności uwagi

 • zaburzeń zachowania

 • zaburzeń stresu pourazowego, reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych

 • dla osób przeżywających stratę

 

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.
Chcielibyśmy, aby usługa ta pomagała naszym klientom w zakresie poradnictwa. W związku z tym konieczne jest wyjaśnienie czym, w naszym założeniu są e-porady.

 

Pomoc udzielana przez Internet jest alternatywnym sposobem udzielania pomocy tylko w niektórych problemach psychologicznych, nie odpowie ona na wszystkie problemy i nie załatwi w pełni sprawy klienta.

 

Usługa e-porady pozwala wstępnie zweryfikować konieczność wizyty u specjalisty, rozwiać wątpliwości i obawy związane z osobistym uczestniczeniem w konsultacji, diagnozie czy terapii.

 

Dla kogo są E-porady:

 • Dla osób , które przeżywają różne dylematy życiowe, rodzicielskie, wychowawcze

 • Dla osób, które odczuwają swój stan jako kryzys, zmęczenie, zniechęcenie

 • Dla osób, które czują, że potrzebują pomocy

 • Dla dzieci młodzieży powyżej 13-tego roku życia, ich rodziców i wychowawców

E-porady nie są:

 • dla osób w poważnym kryzysie lub cierpiących na zaburzenia psychiczne (w takich sytuacjach zalecamy bezpośredni i jak najszybszy kontakt z psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą)

 • dla osób leczonych farmakologicznie oraz cierpiących jednocześnie na schorzenia medyczne wymagające natychmiastowego leczenia.

 • alternatywnym sposobem np. wnioskowania o opinię, orzeczenie, rejestrowania dzieci na spotkanie w Poradni i rozwiązywania trudności i problemów proceduralnych związanych z innymi usługami oferowanymi przez naszą instytucję (to należy zrobić rejestrując się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni).

Nasza Poradnia zajmuje się przede wszystkim:

 • wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,

 • podnoszeniem efektywności ich uczenia się,

 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

 • pomocą w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,

 • pomocą nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów,

 • prowadzeniem edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,

 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

 • udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom

i młodzieży z grup ryzyka,

 • opiniowaniem i orzecznictwem.

 

POMOC LEKARZY PSYCHIATRÓW

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania ” Dąbrówka”
44–100 Gliwice, Asnyka 10
tel. 32 238 34 70

2. Medycyna i Edukacja Feniks Sp. z o.o.
44–100 Gliwice, Mewy 34
tel. 32 726 23 78

3. Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS
44–100 Gliwice, Młyńska 8
tel. 32 332-19-36

4. Centrum Zdrowia Psychiczne i Leczenia Uzależnień FAMILIA Sp. z o.o.
44–100 Gliwice, Dębowa 5
tel. 32 270 37 08

5. NZOZ PSYCH-MED
44–100 Gliwice, Ziemowita 6
tel. 32 231 15 51

6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Akademicka w Gliwicach
44–100 Gliwice, Moniuszki 13
tel. 32 231 53 44

7. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach – SPZOZ
44–100 Gliwice, Opolska 18
tel. 32 331 81 50

8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia” ESKULAP ” Sp. z o.o.
44–100 Gliwice, Pl. Piłsudskiego 5A
tel. 32 231 32 31

9. NZOZ Poradnia Psychologiczna PARTNER 
44–100 Gliwice, Wieczorka 22
tel. 32 231 26 90 w. 25

10. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ
44–100 Gliwice, Zygmunta Starego 20
tel. 32 231 88 88