Perswazja językowa w reklamie

Tak brzmiał tytuł warsztatów zorganizowanych 5.12.2017 w auli ZSET przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Wieloletnia współpraca naszej szkoły z tą uczelnią zaowocowała tym razem spotkaniem z Panią dr Barbarą Wolek-Kocur i dedykowana była klasom graficznym i reklamowym – Ic, IId i IIIc.
W treści wykładu przedstawiono podstawowe zabiegi perswazji audiowizualnej i językowej w oparciu o prezentację multimedialną traktującą o retoryce reklamy, odpowiednich środkach wyrazu, doborze ścieżki dźwiękowej, kolorystyce, pracy kamery, roli światła itp. w autentycznych przekazach reklamowych.