Perspektywy pracy

POLSKA GRUPA GÓRNICZA gwarantuje : zatrudnienie w kopalni, miesięczne kieszonkowe 200 zł, stypendia dla najlepszych