Perspektywy pracy

laboratoria fotograficzne, przemysł fotooptyczny i optyczny, telewizja i wytwórnie filmowe, fotoreporter w agencjach prasowych, wydawnictwach gazet i czasopism