Misja Szkoły

Nasza MISJA

„Naszą misją jest kształcenie obywateli na miarę potrzeb XXI wieku, czyli z właściwym zasobem wiedzy, rozwijających własne zainteresowania, otwartych na świat i inne kultury, a w konsekwencji przygotowanych do poruszania się po europejskim rynku pracy.”