Matura 2017

HARMONOGRAM USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

2016/2017 w ZSET

Lp

Data

Przedmiot

Godz. rozpoczęcia

Komisja

Ilość osób

1

08.05.2017r

poniedziałek

Język niemiecki

8.00

Grzegorz Wieczorek /przew.

Tomasz Daschek

10 os

2

11.05.2017r

czwartek

Język angielski

8.00

Izabela Jazienicka/przew.

Jolanta Sznajder

IVa

16

3

12.05.2017r

piątek

Język angielski

8.00

Jolanta Szanajder/przew.

Oktawia Jachowicz

IVc

9

4

12.05.2017r

piątek

Język polski

9.00

Jolanta Gaertig/przew

Urszula Bujarska

IVb

14 os

5

15.05.2017r

poniedziałek

Język polski

9.00

Joanana /przew

Ewa Grynicka

IVa

6

15.05.2017r

poniedziałek

Język angielski

8.00

Jolanta Sznajder/przew

Oktawia Jachowicz

IVb

14

7

17.05.2017r

wtorek

Język polski

9.00

Urszula Bujarska/przew

Mieczysław Żmijowski

IVc

9 os

8

17.05.2017r

wtorek

Język polski

12.00

Urszula Bujarska/przew.

Joanna Kuśmierczyk

IVa

7 os

MATURA 2017
UWAGA KOMUNIKAT !
OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 roku.

TREŚĆ ]