Kalendarium

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02.09.2019 r.

poniedziałek

rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

12.09.2019 r.

Środa

konferencja RP

18.09.2019 r.
środa

zebranie rodziców

październik

konsultacje dla rodziców

13.11.2019 r.

Środa

zebranie rodziców wszystkich klas

termin powiadamiania rodziców i uczniów kl. IV o przewidywanych ocenach na I semestr

6.12.2019

ostateczny termin wystawiania ocen w kl. IV d – grafik

12.12.2019 r.

Piątek

ostateczny termin wystawiania ocen w kl. IV a, IV b, IV c, IV d – reklama

12.12.2019 r.

Piątek

koniec I semestru dla klas IV

18.12.2019 r.

Środa

konferencja klasyfikacyjna kl. IV

zebranie rodziców wszystkich klas

termin powiadamiania rodziców i uczniów kl. I-III o przewidywanych ocenach na I semestr

23 – 31.12.2019 r.

zimowa przerwa świąteczna

13 – 26.01.2020 r.

ferie zimowe – w trakcie ferii są terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, należy powiadomić uczniów i zarezerwować czas na udział w pracach ZN

24.01.2020

ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych w klasie III b

07.02.2020 r.

piątek

ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych w klasach I – III

koniec I semestru dla klas I – III

12.02.2020 r.

środa

konferencja klasyfikacyjna za I semestr klas I- III

19.02.2020 r.

środa

konferencja plenarna

zebranie rodziców

18.03.2020 r.

środa

zebranie rodziców wszystkich klas

termin powiadamiania o przewidywanych ocenach końcoworocznych w kl. IV

09 – 14.04.2020 r.

wiosenna przerwa świąteczna

15.04.2020 r.

środa

ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych w klasach IV

22.04.2020 r.

środa

konferencja klasyfikacyjna kl. IV

24.04.2020 r.

piątek

zakończenie zajęć w klasach IV

04.05.2020 r.

poniedziałek

pisemny egzamin maturalny z języka polskiego poziom podstawowy

dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas T

05.05.2020 r.

wtorek

pisemny egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy

dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas T

06.05.2020 r.

środa

pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego

dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas T

13.05.2020 r.

środa

zebranie rodziców kl. I – III

informowanie rodziców o przewidywanych ocenach na koniec roku

15.06.2020 r.

poniedziałek

ostateczny termin wystawiania ocen rocznych

19.06.2020 r.

piątek

konferencja klasyfikacyjna

24.06.2020 r.

środa

konferencja plenarna

26.06.2020 r.

piątek

zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Terminy praktyk zawodowych:

Kl. II a – 2 tyg. – 24.04.2020 – 8 .05.2020

Kl. III c – 4 tyg. – 24.04.2020-22.05.2020

Kl. IV d TC – 2 tyg. – 9.12.2019-20.12.2019

Kl. III a – 3 tyg. – 04.05.2020 – 22.05.2020

Kl. III b – 4 tyg. – 27.01.2020-21.02.2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 14 października 2019

  • 12 czerwca 2019

  • Matury pisemne – 3 dni

  • Po 1- 2 dni w styczniu i czerwcu – w czasie trwania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 08 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku