Kalendarium

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

03.09.2018 r.

poniedziałek

rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

14.09.2018 r.

piątek

konferencja RP

19.09.2018 r.
środa

zebranie rodziców

październik

konsultacje dla rodziców

14.11.2018 r.

środa

zebranie rodziców wszystkich klas

termin powiadamiania rodziców i uczniów kl. IV o grożących ocenach niedostatecznych na I semestr

14.12.2018 r.

piątek

ostateczny termin wystawiania ocen w kl. IV

14.12.2018 r.

piątek

koniec I semestru dla klas IV

19.12.2018 r.

środa

konferencja klasyfikacyjna kl. IV

zebranie rodziców wszystkich klas

termin powiadamiania rodziców i uczniów kl. I-III o grożących ocenach niedostatecznych

23 – 31.12.2018 r.

zimowa przerwa świąteczna

04.01.2019 r.

piątek

ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych w klasach III b, III c i IIId TR

11.01.2019 r.

piątek

ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych w klasach III a i III d TC

18.01.2019 r.

piątek

ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych w klasach I – III

koniec I semestru dla klas I – III

23.01.2019 r.

środa

konferencja klasyfikacyjna za I semestr klas I- III

30.01.2019 r.

środa

konferencja plenarna

zebranie rodziców

11- 24.02.2019 r.

ferie zimowe

20.03.2019 r.

środa

zebranie rodziców wszystkich klas

termin powiadamiania o grożących ocenach niedostatecznych końcoworocznych w kl. IV

18 – 23.04.2019 r.

wiosenna przerwa świąteczna

17.04.2019 r.

środa

ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych w klasach IV

24.04.2019 r.

środa

konferencja klasyfikacyjna kl. IV

26.04.2019 r.

piątek

zakończenie zajęć w klasach IV

06.05.2019 r.

poniedziałek

pisemny egzamin maturalny z języka polskiego poziom podstawowy

dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas T

07.05.2019 r.

wtorek

pisemny egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy

dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas T

8.05.2019 r.

środa

pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego

dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas T

08.05.2019 r.

środa

zebranie rodziców kl. I – III

informowanie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych na koniec roku

10.06.2019 r.

poniedziałek

ostateczny termin wystawiania ocen rocznych

14.06.2019 r.

piątek

konferencja klasyfikacyjna

19.06.2019 r.

środa

konferencja plenarna

21.06.2019 r.

Piątek

zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

Terminy praktyk zawodowych:

Kl. II a – 3 tyg. – 24.09.2018 – 14.10.2018

Kl. III d TR – 4 tyg. – 07.01.2019-03.02.2019

Kl. IV c TC – 2 tyg. – 10.12.2018-22.12.2018

Kl. III d TC – 2 tyg. – 14.01.2019-27.01.2019

Kl. III b – 4 tyg. – 07.01.2019-03.02.2019

Kl. III a – 3 tyg. – 14.01.2019 – 03.02.2019

Kl. III c – 4 tyg. – 07.01.2019-03.02.2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 2 listopada 2018 r.

  • 2 maja 2019 r.

  • Matury pisemne – 3 dni

  • Po 1- 2 dni w styczniu i czerwcu – w czasie trwania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 09 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku