Kalendarium

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

4.09.2017

czwartek

rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

13.09.2017

środa

Konferencja RP

20.09.2017
środa

Zebranie rodziców

październik

Konsultacje dla rodziców

15.11.2017

środa

zebranie rodziców wszystkich klas

termin powiadamiania rodziców i uczniów kl. IV o grożących ocenach niedostatecznych na I semestr

15.12.2017

Piątek

Ostateczny termin wystawiania ocen w kl, IV

15.12.2017

Piątek

Koniec I semestru dla klas IV

20.12.2017

Środa

Konferencja klasyfikacyjna kl. IV

Zebranie rodziców wszystkich klas

termin powiadamiania rodziców i uczniów kl. I-III o grożących ocenach niedostatecznych

23 – 31.12.2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

05.01.2018

piątek

ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych w klasach III b i III c TR

12.01.2018

piątek

ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych w klasach II d (grafik) i III c (grafik)

19.01.2018

piątek

Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych w klasach I – III

Koniec I semestru dla klas I – III

24.01.2018

środa

konferencja klasyfikacyjna za I semestr klas I- III

29 stycznia –
11 lutego 2018 r

ferie zimowe

14.02.2018

środa

Konferencja plenarna

zebranie rodziców

21.03.2018

środa

Zebranie rodziców klas IV

termin powiadamiania o grożących ocenach niedostatecznych końcoworocznych w kl. IV

29.03 – 3.04.2018

wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2018

środa

ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych w klasach IV

23.04.2018

poniedziałek

konferencja klasyfikacyjna kl. IV

27.04.2018

piątek

zakończenie zajęć w klasach IV

4.05.2018

piątek

pisemny egzamin maturalny z języka polskiego poziom podstawowy

dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas T

7.05.2018

Poniedziałek

pisemny egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy

dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas T

8.05.2018

wtorek

pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego

dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas T

9.05.2018

środa

zebranie rodziców kl. I – III

informowanie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych na koniec roku

11.06.2018

poniedziałek

ostateczny termin wystawiania ocen rocznych

15.06.2018

piątek

konferencja klasyfikacyjna

21.06.2018

czwartek

konferencja plenarna

22.06.2018

Piątek

zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 

Terminy praktyk zawodowych:

Kl. II a – 3 tyg. – 20.11 – 10.12.2017

Kl. III a – 3 tyg. 07.05. – 27.05.2018

Kl. II d (graficy) – 2 tyg. 15.01. – 28.01.2018

Kl. III b – 4tyg. – 08.01-28.01 – 12.02-18.02

Kl. III C TR – 4 tyg. 8.01–28.01 – 12.02 – 18.02

Kl. III C TC – 2 tyg. 15.01 – 28.01

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • Matury pisemne – 3 dni: 4,7,8. maja 2018

  • 30.04 poniedziałek – 2 maja 2018 – środa

  • 1 czerwca 2018 – piątek

  • Po 1- 2 dni w styczniu i czerwcu – w czasie trwania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku