GLIWICKIE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA SYBIRAKÓW

17 września obchodzimy 78 rocznicę napaści rosyjskiej na Polskę. Gliwickie uroczystości Światowego Dnia Sybiraka odbyły się w niedzielę o godzinie 12.00 w Kościele Garnizonowym Św. Barbary, po mszy świętej przy EPITAFIUM „Sybirakom – Sybiracy” odbyła się modlitwa, zapalono znicze, złożono kwiaty.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele służb mundurowych i uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych. Wprowadzono sztandary. Opiekunem uroczystości był ppłk mgr inż. Józef MAJ. Przybyli na mszę świętą Sybiracy-Sybirakom, złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Uczczono pamięć tych co pozostali na „nieludzkiej ziemi”.
Sybiracy – osoby, które zesłano na Syberię zarówno w carskiej Rosji, jak i w Związku Radzieckim.
Niedzielne obchody odbyły się w południe – wtedy między innymi złożono kwiaty przed epitafium sybiraków. W niedzielę w intencji sybiraków odbyła się msza święta w Kościele garnizonowym w Gliwicach.
– delegacje złożyły wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze;
– kończąc uroczystość prezes Zarządu Oddziału – Eugeniusz Cymbor podziękował wszystkim za tak liczny udział.

Wszystkim obecnym składamy serdeczne podziękowanie
Sybiracy – Gliwice.

  Zapraszamy do galerii