Perspektywy pracy

działy księgowości, kadr, marketingu i jakości przedsiębiorstw, komisariat policji, zakład karny